Kursowy.Net - kursy i szkolenia on-line Kursy internetowe Kursy stacjonarne Usługi

 Kurs: Rozwód i separacja - wzory pism wraz z objaśnieniami

Rozwód i separacja – wzory pism wraz z objaśnieniami


Pakiet pism procesowych, który powstał z myślą o osobach chcących wziąć rozwód lub separację.

W postępowaniu przed sądem ogromne znaczenie odgrywa zasada pisemności, przejawiająca się składaniem wniosków i oświadczeń przez strony w formie pisemnej. Pismo procesowe, żeby mogło wywołać zamierzony skutek prawny, musi spełniać wymogi przewidziane przez prawo, które niekiedy są bardzo rygorystyczne. Prawidłowo sporządzony pozew bądź wniosek ma znamienity wpływ na to czy nasze żądanie zostanie uwzględnione czy też odrzucone przez sąd.

37 pism z możliwością edycji w formacie tekstowym word (txt, doc), opatrzone szczegółowymi objaśnieniami. W objaśnieniach znajdziesz informację między innymi o:
 • podstawie prawnej danego żądania,
 • osobach uprawnionych do zgłoszenia pozwu (wniosku),
 • przeszkodach w realizacji roszczenia,
 • terminach do wniesienia pisma,
 • kosztach postępowania.

Są to pisma:

1. wszczynające postępowanie rozwodowe lub separacyjne,

2. wnoszone w trakcie procesu o rozwód albo separację,

3. składane po orzeczeniu rozwodu bądź separacji.

Jak pokazuje rzeczywistość, samo orzeczenie rozwodu lub separacji, nie eliminuje wszystkich problemów małżonków. Odnosi się to przede wszystkim do małżonków posiadających małoletnie dzieci, które przecież pomimo rozwodu (separacji) trzeba wspólnie wychowywać. I to właśnie na tym tle rodzi się najwięcej konfliktów.

Pisma dotyczą spraw osobistych i majątkowych małżonków oraz ich małoletnich dzieci. Obejmują takie sprawy jak:

1. rozwód,

2. separacja,

3. władza rodzicielska,

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej.

4. kontakty z dzieckiem,

 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie kontaktów z dzieckiem,
 • zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • przywrócenie kontaktów z dzieckiem.

5. alimenty,

 • alimenty dla dziecka,
 • alimenty dla małżonka,
6. mieszkanie małżonków,
 • sposób korzystania z mieszkania,
 • podział mieszkania,
 • przyznanie mieszkania jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka,
 • eksmisja współmałżonka ze wspólnego mieszkania.

7. podział majątku małżonków,

8. rozstrzyganie spraw dziecka,

 • osobistych (istotne sprawy dziecka),
 • majątkowych (zarząd majątkiem dziecka).

box

Rodzaje pism:

1. word Pozew o separację,

2. word Wniosek o separację,

3. word Wniosek o zniesienie separacji,

4. word Pozew o rozwód (w trakcie separacji),

5. word Pozew o rozwód (bez separacji lub po zniesieniu separacji),

6. word Odpowiedź na pozew,

7. word Cofnięcie pozwu,

8. word Pełnomocnictwo szczególne,

9. word Wniosek o zaniechanie orzekania o winie małżonków,

10. word Wniosek o skierowanie do mediacji,

11. word Wniosek o zawieszenie postępowania,

12. word Wniosek o podjęcie postępowania,

13. word Wniosek o umorzenie postępowania,

14. word Wniosek o uzupełnienie wyroku,

15. word Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem,

16. word Wniosek o wydanie i doręczenie odpisu wyroku,

17. word Wniosek o podział majątku małżonków,

18. word Pozew o eksmisję,

19. word Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem,

20. word Wniosek o ograniczenie kontaktów z dzieckiem,

21. word Wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem,

22. word Wniosek o przywrócenie kontaktów z dzieckiem,

23. word Wniosek o wydanie dziecka,

24. word Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,

25. word Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły

zarząd majątkiem dziecka,

26. word Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej,

27. word Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej,

28. word Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,

29. word Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej,

30. word Pozew o alimenty dla małżonka rozwiedzionego (lub pozostającego w

separacji),

31. word Pozew o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego byłego małżonka,

32. word Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko,

33. word Pozew o obniżenie alimentów dla dziecka,

34. word Pozew o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

małżonka,

35. word Pozew o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego rodzica,

36. word Wniosek o nadanie wyrokowi zasądzającemu alimenty klauzuli

wykonalności,

37. word Wniosek o egzekucję alimentów.

Dostęp demonstracyjny

Mam dla Ciebie niezwykle kuszącą propozycję. Możesz otrzymać wgląd w pisma jeszcze przed opłaceniem zamówienia. Krótko mówiąc: zobacz, zanim zapłacisz! Będziesz mieć dostęp do pism przez 3 dni (od chwili złożenia zamówienia, poprzez wypełnienie formularza), bez żadnych zobowiązań. Jeśli w okresie trzydniowym nie opłacisz zamówienia, to Twój dostęp wygaśnie.

Gwarancja satysfakcji

gwarancja

Co więcej, niezależnie od dostępu demonstracyjnego, masz u mnie jeszcze gwarancję satysfakcji. Gwarantuję Ci, że nic nie ryzykujesz. Jeśli w ciągu 30 dni od dnia opłacenia zamówienia, uznasz z jakichkolwiek powodów, że pakiet nie jest wart wydanych pieniędzy, to zwrócę Ci całość pieniędzy.

Z pozdrowieniami,

Trenerzy i organizatorzy:

Ekademia.pl
ul. Łańcucka 12a/8, 80-809
Gdańsk, PL http://www.ekademia.pl
 

Najnowsze wpisy premium

Zobacz wszystkie wpisy.

Dodaj wpis »

Sprzedaż szkolenia:
Rozwód i separacja - wzory pism wraz z objaśnieniami
prowadzi Platforma Ekademia
Login/E-mail:
Hasło:

Tak, chcę zamówić kurs: Rozwód i separacja - wzory pism wraz z objaśnieniami w cenie 17.00 PLN brutto.

Rozumiem, że jest to opłata za dostęp na 30 dni do tego kursu. Po tym czasie zostanę automatycznie wypisany/a.

Twoje dane kontaktowe *    - pola obowiązkowe
* Imię:
* Nazwisko:
* E-mail:
Telefon:
Ulica, numer domu i lokalu:
Kod pocztowy, miasto i kraj:
Aby otrzymać FV, wypełnij poniższe pola
Nazwa firmy:
NIP:
Dane Twojego nowego użytkownika Ekademia.pl
* Nazwa nowego użytkownika (login):
* Nowe hasło:
Zapamietaj swój login i hasło!
Będą Ci potrzebne do logowania!
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą na przekazanie Twoich danych osobowych podanych w formularzu organizatorowi oraz trenerom wskazanym poniżej.

Kurs 'rozwod-separacja-pisma' nie jest dostępny dla gości.

Sprzedaż szkolenia Rozwód i separacja - wzory pism wraz z objaśnieniami prowadzi Platforma Ekademia